Onderzoek & Advies:
voor en door Motivated Minds

Bij Motivated Minds creëren we Motivated Minds, en begrijpen we maar al te goed dat het creëren van een positieve en ondersteunende organisatiecultuur essentieel is voor het succes van zowel organisaties als medewerkers.

Onze aanpak is erop gericht om continue feedback te verzamelen over het werkgeluk en de betrokkenheid van medewerkers door middel van enquêtes, diepte-interviews, observaties en intervisiesessies.

Motivated Minds ondersteunt organisaties in deze transformatie door middel van onderzoek, advies en samenwerking in de vorm van workshops, programma’s en coaching. Zo creëren we een cultuur die organisatie- en medewerkersdoelstellingen ondersteunt.

motivated minds onderzoek en advies medewerkerstevredenheidsonderzoek

De uitkomsten van een onderzoek al in handen en direct aan de slag met de resultaten?

Ga dan met onze trainers & coaches Goed van Start

Workfulness model werkgeluk passie voor werk

Onderzoek & Advies: voor een succesvolle organisatiecultuur

Voordat je aan de slag gaat met het verbeteren van de organisatiecultuur en het verhogen van werkgeluk en betrokkenheid, is het cruciaal om eerst een gedegen onderzoek uit te voeren. Dit stelt je in staat om inzicht te krijgen in de huidige situatie binnen je organisatie en vanuit daar samen met ons team van professionals te kijken waar kansen, groeimogelijkheden en mogelijke obstakels op de loer liggen die het werkgeluk en de cultuur kunnen aantasten of verbeteren.

Ons uniek model

Met het uitvoeren van ons medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), ga je pas echt Goed van Start! Je krijgt een duidelijk beeld van de huidige staat van je organisatie en de uitdagingen die aangepakt moeten worden. Het is een goede indicator om te meten hoe medewerkers in de organisatie staan (tevredenheid, betrokkenheid, motivatie, loyaliteit) en wat de gevolgen hiervan zijn (werksfeer, verloop, verzuim, effectiviteit, efficiëntie, klantgerichtheid en productiviteit). Met deze informatie kun je als organisatie zelf gerichte acties ondernemen of samen met Motivated Minds werken aan de organisatiecultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, gemotiveerd zijn om te presteren en betrokken zijn bij het succes van de organisatie.

Naast ons medewerkerstevredenheidsonderzoek richten we ons op wat we Workfulness noemen, vier elementen die cruciaal zijn voor een gezonde organisatiecultuur.

Passiemanagement
Medewerker zouden de ruimte moet krijgen om samen met een coach, individueel of in groepsverband samen te werken aan het ontwikkelen en ontplooien van talenten en vaardigheden. Zo kunnen medewerkers vanuit hun passies en interesses van zinvolle betekenis zijn voor hun collega’s, team en organisatie. Hierdoor ontstaat er een gedeeld gevoel van trots, inzet en plezier, en leert de medewerker vanuit intrinsieke motivatie te werken aan een groter geheel binnen de organisatie wat zorgt voor hogere productiviteit, betrokkenheid en kwaliteit.

Omgevingsbewustzijn
Omgevingsbewustzijn geeft medewerkers maar ook groepen, zoals afdelingen of projectgroepen, inzicht in de invloed van het eigen gedrag of het groepsgedrag op de werkvloer of in andere werk gerelateerde situaties. Hierdoor kan men beter omgaan met emoties, gedrag en communicatie van anderen, waardoor medewerkers en teams vanuit een cohesie beter met elkaar kunnen samenwerken. De omgeving beter begrijpen, kunnen aanvoelen en aansturen levert minder miscommunicatie, frictie en stress op en staat aan het fundament van persoonlijke groei en organisatiegroei.

Persoonlijk bewustzijn
Persoonlijk bewustzijn helpt de medewerker bewust worden van zijn eigen gedrag, patronen, emoties, focus en timemanagement. Samen met een coach of begeleider werkt men aan (werkgerelateerde) doelstellingen o.a. door reflectie tijdens coaching- of intervisie-sessies en het maken van een duidelijke en gestructureerde planning om doelstellingen te verwezenlijken. Zodat de medewerker niet alleen zijn/haar passie vindt en doelen stelt, maar ook weet hoe hij/zij dit kan bereiken en tegelijkertijd meer leert over motivatie en drijfveren.

Organisatiebewustzijn
Organisatiebewustzijn helpt om leidinggevenden, managers en de directie gezonde structuren bij te brengen die de organisatiecultuur ten goede komen. Door als management de juiste processen (communicatie)structuren en (kern)waarden in te richten en deze praktisch te vertalen naar de werkvloer en KPI’s krijg je als organisatie en management grip op het geheel.

Onderzoek & Advies bij Motivated Minds

Heb je resultaten van een (medewerkerstevredenheids)onderzoek al binnen en wil je direct aan de slag?

Onderzoek & Advies: inzicht binnen handbereik

Elke organisatie wil idealiter Motivated Minds als medewerkers hebben. Een plek waar je mag zijn wie je wilt zijn en juist jouw talenten kunt inzetten om gemotiveerd en vanuit persoonlijk leiderschap vorm te geven aan je functie, carrière en de organisatie.

Verzamel continue feedback over het werkgeluk en de betrokkenheid van medewerkers  door middel van enquêtes, diepte-interviews, observaties en intervisiesessies en creëer een cultuur die organisatie- en medewerkersdoelstellingen ondersteunt.

Graag zetten we samen met jouw een organisatiecultuur neer waarbij iedereen zich gewaardeerd voelt, groeimogelijkheden heeft, verbeterpunten kan aanbrengen en belangrijke thema’s bespreekbaar mag maken.

onderzoek medewerkers tevredenheid MTO

De kracht van ons onderzoek en samenwerking

Onze missie: ‘Iedereen verdient werkgeluk’ zorgt ervoor dat we een integrale werkwijze hanteren die duurzaam en mensgericht is, maar ook oog heeft voor de organisatiedoelstellingen.

Daarom helpen we organisaties om bewust te kijken naar hun organisatiecultuur en samen met ons team te gaan voor echte transformatie zodat medewerkers zich gezien en gehoord voelen en hun beste werk kunnen leveren.

Bij Motivated Minds doen we daarom eerst een gedegen onderzoek zodat we de juiste coaches, begeleiders, trainers en diensten kunnen leveren om te werken aan belangrijke thema’s en kansen in de organisatie. Bovendien houden we tussentijdse evaluaties om te zien hoe de organisatie, teams, managers en medewerkers groeien.

Zo houden we medewerkers en organisaties echt werkgelukkig!

Onze oplossingen

Nog niet toe aan een onderzoek, langdurige samenwerking maar wel op zoek naar diensten die bijdragen aan het transformeren, verbinden en ontplooien van organisatie- en medewerkersdoelstellingen?

Programma’s

Met de programma’s van Motivated Minds garandeer jij de organisatie (team) van een goed fundament.

Bovendien geeft de accreditatie en/of het certificaat je de mogelijkheid om na afronding van de opleiding dit op je cv te plaatsen of een verdiepende stap te nemen.

Workshops

Samen creëren we op maat gemaakte trainingen & workshops, die aansluiten op de behoefte van uw medewerkers

Onze workshops en trainingen bieden handvatten en methodes, die direct toepasbaar zijn en als uitgangspunt kunnen dienen voor een vervolgtraject op ons E-learning platform.

Coaching

Onze coaching- en trainingstrajecten dragen bij aan de weerbaarheid en vitaliteit van jouw medewerkers.

Het zorgt ervoor dat jouw medewerkers zich kunnen ontplooien in een gezonde omgeving en draagt onder andere bij aan (zelf)reflectie en de realisatie van hun doelstellingen.

Laten we kennismaken

In een online of fysieke kennismaking bespreken we de mogelijkheden, behoeften en doelstellingen van jouw team of organisatie en heb je alle ruimte om vragen te stellen. En natuurlijk vertellen we je graag wat Motivated Minds voor jouw organisatie kan betekenen.