Programma: Ubuntu!
Diversiteit & Inclusiviteit

 • vijf volledige dagen & twee intervisiesessies
 • 09:30 – 15:00
 • Identificeer de mechanismen waarmee je stereotyperingen en ander uitsluitend gedrag onmiddellijk kunt aanpakken.
 • Gebruik het juiste jargon om te communiceren over diversiteit en inclusie
 • Herken je eigen vooroordelen, waar deze vandaan komen en hoe hieraan voorbij te gaan
 • Leer overeenkomsten te omarmen en verschillen te zien als een kracht
 • Managers en leidinggevende leren een inclusieve leidinggevende stijl die zorgt dat iedereen zich gezien en gehoord kan voelen
 • Hoe om te gaan met weerstand (die er ook mag zijn)

De Ubuntu gedachte: ‘Ik ben, omdat wij zijn’ nemen wij als gedachtengoed mee naar organisaties als we met hen spreken over diversiteit en inclusie. Centraal bij deze gedachte staan het geloof in de kracht van dialoog, samenwerking en groei.

Ons Ubuntu-programma heeft als doel om een inclusieve organisatiecultuur te creëren waarin iedereen welkom is en aangemoedigd wordt om actief deel te nemen. Door middel van intervisie sessies, denktanks en Ubuntu-coaching en training dragen wij bij aan een organisatiecultuur waar iedereen zich erkend, gezien en gehoord voelt.

Dit programma is geschikt voor

 • leidinggevende, managers en hun teams
 • HR managers/team
 • werving-en selectiemedewerkers
 • learning & development specialists
 • trainers
diversiteit-inclusiviteit-motivated-minds ubuntu workshop training

Ubuntu!
Meerdere sessies, meerdere inzichten

Onderzoek toont aan dat organisaties die streven naar een transformatie op het gebied van diversiteit en inclusie baat hebben bij meerdere sessies en trainingsdagen. Een van de redenen die uit het onderzoek naar voren komt, is dat bij een gebrek aan kennis, medewerkers mogelijk de terminologie oppervlakkig overnemen zonder een goed begrip te hebben van hoe ze hiermee moeten omgaan.

Daarom biedt ons Ubuntu-programma meerdere sessies aan om een betere overdracht van kennis, reflectie en dialoog te faciliteren als het gaat om diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie. We geloven dat dit een effectievere aanpak is om langdurige verandering te realiseren.

Verbonden door met elkaar te delen

Ubuntu, het oude filosofische concept uit Zuidelijk Afrika , wordt vaak vertaald als: ‘Ik ben omdat wij zijn’  maar wordt meestal op een meer filosofische manier gebruikt in de betekenis van:  “het geloof dat de hele mensheid onderling verbonden is door met elkaar te delen”.

Volgens Ubuntu is de identiteit van een individu niet op zichzelf staand. Omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn, is het belangrijk om respectvolle relaties te onderhouden en voortdurend het goede te doen, zowel met als voor anderen.

Onze missie, “Iedereen verdient werkgeluk”, vormt de basis van onze integrale werkwijze die zowel duurzaam als mensgericht is, en tevens rekening houdt met de organisatiedoelstellingen.  De Afrikaanse filosofie sluit hier perfect op aan, vandaar dat we in onze workshops niet alleen dit gedachten goed meegeven maar ons Diversiteit- & Inclusiviteitsprogramma ook zo hebben genoemd!

Zo maken we medewerkers en organisaties echt werkgelukkig!

Wat ga je leren?

Ubuntu! belicht de waarde van een open cultuur, de impact van vooroordelen en stereotypen, en de manier waarop managers en medewerkers kunnen samenwerken om op inclusieve wijze de doelen van de organisatie te verwezenlijken.

 • Optioneel: Doe voorafgaand ons D&I onderzoek en stem de workshops nog beter af op de behoeften van jouw medewerkers.
 • Deelnemers kennen de begrippen: vooroordelen, discriminatie, diversiteit en inclusie (en kunnen deze ook goed onderscheiden)
 • Deelnemers leren herkennen hoe ongelijkheid, onrechtvaardigheid en vooroordelen de samenwerking tussen collega’s en de cultuur beïnvloeden en hoe hiermee om te gaan
 • Deelnemers herkennen hun eigen vooroordelen, waar deze vandaan komen en hoe hieraan voorbij te gaan
 • Deelnemers leren overeenkomsten te omarmen en hun verschillen te zien als een kracht
 • Managers en leidinggevende leren een inclusieve leidinggevende stijl, die zorgt dat iedereen zich gezien en gehoord kan voelen
 • Hoe om te gaan met weerstand (die er ook mag zijn)
 • Hoe je deze nieuwe kennis echt onderdeel laat worden van de organisatiecultuur in plaats van een leuk hutje-op-de-hei dag

Voor wie?

Dit programma is voor:

 • leidinggevenden
 • managers
 • teamleiders en hun teamleden
 • HR managers/team
 • learning & development specialists
 • werving-en selectiemedewerkers
 • het management
 • trainers

Duur

Dit programma bestaat uit twee intervisiesessies en een vijftal workshops van elk een dag (5 uur)

Een  aftrap-intervisiemiddag van een dagdeel (3 uur)
Een terugkom-intervisiemiddag van een dagdeel (3 uur)

De workshops worden gespreid over een periode van 3 tot 6 maanden om iedereen de ruimte te geven de stof te implementeren.

Investering

Motivated Minds werkt met een staffel-principe, daarom zijn de kosten van het programma afhankelijk van het aantal deelnemers.

Neem vrijblijvend contact op voor de prijs en mogelijkheden.

 • Twee intervisiesessie
  Vijf workshop dagen
 • 5 uur per workshopdag
  3 uur per (terugkom-)
  intervisiemiddag
 • Verspreid over 3 tot 6 maanden
 • D&I: Ubuntu! Certificaat

De kracht van onze unieke werkwijze

 • Onderzoek –  Elke organisatie en/of team heeft verschillende uitdagingen, obstakels en onbenutte mogelijkheden, en daarom hebben ze ook verschillende behoeften. Met  informatie uit een voorafgaand uitgevoerd onderzoek over het thema diversiteit en inclusie, kunnen we de workshops verder vormgeven. Bijvoorbeeld door specifieke onderwerpen of vooroordelen meer aandacht te geven.
 • Workshops – Meer bewustwording creëren over de voordelen en mogelijkheden die diversiteit en inclusie met zich meebrengen.
  Medewerkers die het gevoel hebben dat hun stem gehoord wordt, hebben 4 tot 6 keer meer kans om zich empowered te voelen en goede prestaties te leveren.
 • Consultancy – Realiseer duurzame transformatie door na de workshops op te halen hoe medewerkers dit ervaren en hoe dit ook in de praktijk op de juiste manier voor jouw organisatie uitgerold kan worden. Hierin kunnen we bij staan met diensten als Meester Je Werk, Deep Democracy modellen of andere vormen van intervisie en coaching.

Met elke organisatie kijken onze experts hoe wij de medewerkers van jouw organisatie het beste kunnen begeleiden en coachen. Zo maken we medewerkers en organisaties echt werkgelukkig!

Ubuntu!

Het programma

De intervisiesessies en de vijf workshops samen vormen het programma Ubuntu! De volgorde en inhoud van de workshops zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd om medewerkers en managers niet alleen stap voor stap mee te nemen in dit gedachtegoed, maar ook praktische handvatten te bieden voor effectieve implementatie en/of mogelijkheden tot gesprek of verdieping binnen de organisatie. Daarom bieden we de workshops niet los aan, maar doorlopen we het gehele programma.

Toch eerst even het thema of de samenwerking aftasten?
Start met ‘De aftrap: intervisie’ en bepaal daarna met ons team of en hoe we het programma verder uitrollen voor jouw organisatie.

diversiteit-inclusiviteit-motivated-minds ubuntu workshop training

De aftrap: Intervisie

Het doel van deze intervisie is om reflectie en begrip te bevorderen, terwijl we tegelijkertijd vanuit het perspectief van jouw collega’s naar het onderwerp kijken. Samen bespreken we hoe we dit onderwerp het beste kunnen aanpakken. Deze intervisie fungeert als de start van het programma en helpt zowel de trainer als deelnemers om specifieke weerstand, enthousiasme en vraagstukken te identificeren die vervolgens worden meegenomen en extra aandacht krijgen in de workshops. Dit bevordert diepere reflectie en brengt nieuwe perspectieven naar voren.

Enkele van de aandachtspunten die we zullen behandelen tijdens de intervisie zijn: persoonlijke culturen (geloofsovertuiging) en tradities, organisatiecultuur, mate van gelijkwaardigheid.

Dit doen we door middel van de Socrates methode. De Socrates methode helpt om met de groep over bepaalde obstakels of kansen te praten, wat ze hierbij denken/voelen en welke vervolgstappen ze met elkaar nemen om dit thema verder te kunnen vormgeven.

Na afloop van de intervisiesessie vindt er een waardevolle reflectie plaats. Elke deelnemer deelt wat men uit de intervisie heeft gehaald en hoe dit toegepast kan worden in de praktijk. Voorwaarden voor een goede intervisie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers en onderling vertrouwen, de basis van ons Ubuntu programma.

Workshop 1
Wat is diversiteit & inclusie?

Leer de begrippen en de juiste betekenis zodat je situaties eerder herkent en er gemakkelijker over kunt spreken
Herken je eigen vooroordelen, waar deze vandaan komen en hoe hieraan voorbij te gaan

De termen diversiteit en inclusie worden steeds vaker gebruikt, maar wat betekenen deze woorden eigenlijk? En is dit wel van belang en nodig voor onze organisatie en afdeling?

Deze workshop biedt de gelegenheid om deze begrippen te bespreken en te begrijpen. Het helpt deelnemers bij het herkennen van vooroordelen, stereotypen en discriminatie, en de impact van deze vooringenomenheid en vooroordelen. Deze kunnen vaak onbewust ontstaan, zowel op individueel als cultureel niveau, maar ze kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het werk en de prestaties van medewerkers.

Na afloop van de workshop zullen medewerkers bewuster omgaan met dit onderwerp en het belang ervan voor de organisatie, klanten, medewerkers en aandeelhouders beter begrijpen. Daarnaast worden strategieën gedeeld om op een constructieve en inclusieve manier met diversiteit en inclusie om te gaan.

diversiteit inclusie gelijkheid intervisie
diversiteit-inclusiviteit-motivated-minds ubuntu workshop training

Workshop 2
Divers en toch identiek

Leer overeenkomsten te omarmen en verschillen te zien als een kracht
Ga voorbij de stereotypering en denk vanuit het Ubuntu-perspectief

In onze benadering van diversiteit ligt de focus op het vinden van overeenkomsten. Via diverse gespreks-tools en onze unieke interactieve workshop-opdracht, helpen we medewerkers om deze overeenkomsten te zien en te benutten. Deze verbindende elementen zijn vaak al aanwezig, ook al waren ze zich daar misschien nog niet van bewust.

Naast het ontdekken van overeenkomsten, is inclusieve communicatie ook van essentieel belang. Onze aanpak omvat het aanleren van effectieve communicatiestrategieën die inclusiviteit bevorderen. We begeleiden medewerkers om te denken vanuit het perspectief van anderen, wat helpt om een meer begripvolle en inclusieve werkomgeving te creëren.

Workshop 3
Iedereen heeft een Hero story

Herken je vooroordelen, waar deze vandaan komen, hoe hieraan voorbij te gaan
Leer overeenkomsten te omarmen en verschillen te zien als een kracht
Hoe om te gaan met weerstand (die er ook mag zijn)

Wij staan er niet altijd bij stil maar we zijn meer dan onze meest opvallende eigenschap. Hoewel je bijvoorbeeld een vrouw, homoseksueel, iemand van kleur, wat voller of zelfs excentriek kunt zijn, vormt dit slechts een deel van je identiteit.

Vaak denken we in stereotypen, kijken we door onze bril van vooroordelen en zien we niet de volledige kracht, kwaliteiten en vaardigheden die iemand tijdens zijn levensreis heeft opgedaan. Met deze workshop en methode ga je voorbij aan de meest opvallende eigenschap of stereotype. We creëren een gezamenlijk heldenverhaal dat ervoor zorgt dat alle helden met hun unieke kwaliteiten samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Bovendien biedt de methode ruimte voor kruisbestuiving, waardoor deelnemers direct de bevindingen in actie kunnen omzetten.

diversiteit-inclusiviteit-motivated-minds ubuntu workshop training
diversiteit-inclusiviteit-motivated-minds ubuntu workshop training

Workshop 4
De kernmerken van inclusief leiderschap

voor (aanstormende) managers

Ontdek de mechanismen waarmee je stereotyperingen en ander uitsluitend gedrag onmiddellijk kan aanpakken
Leer een inclusieve leidinggevende stijl die zorgt dat iedereen zich gezien en gehoord kan voelen
Leer herkennen hoe ongelijkheid, onrechtvaardigheid en vooroordelen de samenwerking tussen collega’s en de cultuur beïnvloeden en hoe hiermee om te gaan

Deze workshop ondersteunt (aankomende) managers en leidinggevenden bij het creëren en behouden van een inclusieve cultuur. Inclusie wordt vaak geassocieerd met mensen, maar het omvat ook het bevorderen van diversiteit in ideeën, producten en diensten, en de benadering van de markt. Met andere woorden, een inclusieve cultuur gaat verder dan het aantrekken van getalenteerde individuen van verschillende achtergronden.

Via sessies die alle aspecten van het dagelijks management bestrijken, leren we nieuwe leiders over de vele voordelen van inclusief leiderschap. We dagen hen uit om hun aanpak in het managen, bevorderen en leiden van anderen opnieuw te evalueren. Daarnaast delen we praktische tools die direct kunnen worden toegepast op de werkvloer en binnen het team.

Workshop 5
Creëer een inclusieve denktank

Leer hoe je deze nieuwe kennis echt onderdeel laat worden van de organisatiecultuur

Om er voor te zorgen dat het inclusief gedachtengoed wordt omarmd door de gehele organisatie/team moet er een groep verantwoordelijk worden gemaakt voor dit thema, een zogenaamde denktank. Deze wordt voor en door medewerkers opgezet en aangestuurd. Dit doen we natuurlijk samen! We geven de handvatten mee en zullen ook aanwezig zijn bij de sessies na de vorming van de denktank.

Niet alleen hebben alle deelnemers in de voorgaande workshops voldoende kennis, definities en methodes meegekregen om dit op een juiste manier uit te dragen. Tijdens de workshop wordt ook geleerd hoe men een denktank opzet, deze levendig houdt en er ook daadwerkelijk impact mee kan maken om zo de cultuur te veranderen.

diversiteit-inclusiviteit-motivated-minds ubuntu workshop training

Diversiteit betekent dat medewerkers meer vaardigheden en capaciteiten meebrengen die ze kunnen en mogen inzetten op werk

Werknemers delen o.a. hun uniciteit (en tradities) terwijl ze met elkaar samenwerken

motivated minds coaching meester je werk mentoring

Ga verder met
Meester je Werk Mentoring

Jouw medewerkers kunnen na de workshops in 1-op-1 coachsessies direct met hun nieuw gevonden inzichten, doelen en groeimogelijkheden aan de slag. Zo helpen we jouw medewerkers met de transformatie naar meer werkgeluk.

Het Meester Je Werk Mentoring traject biedt tweewekelijkse online coaching aan, waarvan in de eerste maand de gesprekken wekelijks plaatsvinden. De medewerker spreekt 30 of 60 minuten per twee weken, afhankelijk van het stadium, zijn of haar persoonlijke High Performance Coach. Aan de hand van de AIPI-Accountability methode ontvangt men persoonlijke reflectie en gaat men samen planmatig aan de slag om de doelen te bereiken.

Meer informatie over Ubuntu!

Laat je gegevens hieronder achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op

Wij sparren graag met je over de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Workshops en programma’s die je misschien ook interesseren

Laten we kennismaken

In een online of fysieke kennismaking bespreken we de mogelijkheden, behoeften en doelstellingen van jouw team of organisatie en heb je alle ruimte om vragen te stellen. En natuurlijk vertellen we je graag wat Motivated Minds voor jouw organisatie kan betekenen.