Motivated Minds Accountability persoonlijk leiderschap bewust

Accountability verwijst naar het nemen van verantwoordelijkheid voor het stellen van doelen en het nemen van actie om deze doelen te bereiken, en het verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten van deze acties.

Het werken met een coach of mentor kan helpen bij het stellen van doelen en het creëren van een accountability-partner om ervoor te zorgen dat de acties die nodig zijn om deze doelen te bereiken ook daadwerkelijk worden ondernomen.

Accountability over deadlines, doelstellingen en projecten is een bekend gegeven, maar echte accountability gaat bij Motivated Minds een stapje verder.

Accountability

(zelfstandig naamwoord) [alg.] verantwoordingsplicht, verantwoording, verantwoordelijkheid

'Accountability op de werkvloer verwijst naar het vermogen en de bereidheid van individuen en teams om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties, beslissingen, prestaties en werksituatie.'

Neem persoonlijk leiderschap

Met accountability bedoelen we dat medewerkers persoonlijk leiderschap nemen over hun loopbaan. Persoonlijk leiderschap nemen over je carrière kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van werkgeluk. In plaats van af te wachten wat er op je pad komt, neem je zelf de regie over je carrière en maak je bewuste keuzes die passen bij jouw persoonlijke waarden en doelen.

Wanneer je persoonlijk leiderschap neemt over je carrière, creëer je een gevoel van controle en autonomie. Door het stellen van doelen en het bereiken van resultaten, kunnen medewerkers hun zelfvertrouwen vergroten en hun vermogen om toekomstige doelen te bereiken versterken.

Daarnaast draagt persoonlijk leiderschap bij aan het vergroten van je zelfbewustzijn. Door jezelf beter te leren kennen en te begrijpen wat je drijft, kun je betere keuzes maken en meer gericht werken aan je persoonlijke en professionele doelen. Dit kan bijdragen aan meer voldoening en geluk in je werk.

Motivated Minds Accountability coaching

Bevorder
betrouwbaarheid

Accountability bevordert verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid bij werknemers, wat kan leiden tot hogere productiviteit en betere prestaties.

Bron: "The Importance of Accountability in the Workplace" van Forbes

Versterkt samenwerking

Accountability versterkt de communicatie en samenwerking tussen werknemers, waardoor de algehele efficiëntie van het team verbetert.

Bron: "The Power of Accountability in the Workplace" van Entrepreneur

Verminder de kans op fouten

Accountability zorgt voor transparantie in de werkcultuur en vermindert de kans op fouten of foutief gedrag van werknemers.

Bron: "Why Accountability Is Key to a Productive Workplace" van The Balance Careers

Positievere werkcultuur

Accountability draagt bij aan een positieve werkcultuur waarin werknemers zich gesteund en gewaardeerd voelen, wat de loyaliteit en betrokkenheid van werknemers kan vergroten.

Bron: "The Benefits of Accountability in the Workplace" van HR Daily Advisor

De kracht van onze unieke werkwijze

Onze missie: ‘Iedereen verdient werkgeluk’ zorgt ervoor dat we een integrale werkwijze hanteren die duurzaam en mensgericht is, maar ook oog heeft voor de organisatiedoelstellingen.

Daarom helpen we organisaties om bewust te kijken naar hun organisatiecultuur en samen met ons team te gaan voor echte transformatie zodat medewerkers zich gezien en gehoord voelen en hun beste werk kunnen leveren.

Bij Motivated Minds doen we daarom eerst een gedegen onderzoek zodat we de juiste coaches, begeleiders, trainers en diensten kunnen leveren om te werken aan belangrijke thema’s en kansen in de organisatie. Bovendien houden we tussentijdse evaluaties om te zien hoe de organisatie, teams, managers en medewerkers groeien.

Zo houden we medewerkers en organisaties echt werkgelukkig!

Uitgelichte dienst

Meester je Werk Mentoring

Persoonlijk leiderschap draagt bij aan een betere werk-privé balans. Door bewust keuzes te maken die passen bij jouw leven en behoeften, kun je meer in balans zijn en meer energie hebben voor je werk én je privéleven. Dit kan bijdragen aan meer werkgeluk en een gevoel van tevredenheid en vervulling in het leven in het algemeen.

Kortom, persoonlijk leiderschap nemen over je carrière kan bijdragen aan meer werkgeluk door het vergroten van controle, zelfbewustzijn en balans in je werk en privéleven.

Het Meester Je Werk Mentoringtraject biedt tweewekelijkse online coaching aan, waarvan in de eerste maand de gesprekken wekelijks plaatsvinden. Aan de hand van de AIPI-Accountability methode ontvangt men persoonlijke reflectie en gaat men samen planmatig aan de slag om de doelen te bereiken. De nadruk tijdens dit traject ligt op het effectief formuleren van werkdoelen, deze succesvol behalen en hoe je meer inzicht krijgt op je focus, emoties, gedrag en communicatie, factoren die bijdragen aan een succesvolle loopbaan.

Coaching, Workshops en Programma’s die je misschien interesseren.

Laten we kennismaken

In een online of fysieke kennismaking bespreken we de mogelijkheden, behoeften en doelstellingen van jouw team of organisatie en heb je alle ruimte om vragen te stellen. En natuurlijk vertellen we je graag wat Motivated Minds voor jouw organisatie kan betekenen.