accountability werkgeluk training workshop persoonlijke ontwikkeling leiderschap Motivated Minds

Diversiteit verwijst naar de verscheidenheid van individuen binnen een bepaalde context, waarbij zichtbare (huidskleur, etniciteit, leeftijd en geslacht) en onzichtbare verschillen (karaktereigenschappen, seksuele geaardheid en talenten) tussen medewerkers bestaan. Inclusiviteit gaat over het creëren van een werkomgeving waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Organisaties kunnen actief werken aan inclusiviteit door bijvoorbeeld te zorgen voor gelijke kansen en respectvolle communicatie, maar ook door trainingen te verzorgen voormedewerkers om diversiteit en inclusie beter te begrijpen en te waarderen.

Door het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit kan een organisatie niet alleen bijdragen aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving, maar ook profiteren van de vele voordelen die diversiteit biedt, zoals een breder netwerk, meer innovatie en een grotere talentpool. Steeds meer organisaties erkennen het belang van dit thema en de impact die het heeft op het werkgeluk van hun medewerkers.

Diversiteit & Inclusiviteit

(zelfstandig naamwoord) [alg.] verscheidenheid
(zelfstandig naamwoord) [alg.] het respecteren van verscheidenheid

Inclusie zegt iets over hoe men met diversiteit omgaat. Een inclusieve organisatie creëert een veilige werkomgeving waarin medewerkers zich welkom voelen, zichzelf kunnen zijn en inspraak hebben.

Nieuwe perspectieven en
betere oplossingen

Organisaties die diversiteit en inclusiviteit omarmen, zijn vaak succesvoller op de markt omdat zij beter inzicht hebben in wat er speelt onder diverse klantengroepen. Diverse teams hebben namelijk in verschillende delen van de samenleving een goed beeld van trends en ontwikkelingen.

Een divers team heeft nog enkele andere voordelen; zoals toegang tot een breder netwerk en een grotere pool van potentiële medewerkers. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat jongere medewerkers meer waarde hechten aan diversiteit en inclusiviteit. Een divers personeelsbestand kan dus bijdragen aan de groei van de organisatie, terwijl een inclusieve benadering in het wervingsbeleid kan leiden tot een toename van de kwaliteit en kwantiteit van het talent binnen de organisatie, wat weer kan leiden tot hogere productiviteit en winstgevendheid.

diversiteit-inclusiviteit-motivated-minds ubuntu workshop training

Verhoogde innovatie

Diverse teams bevorderen creativiteit en innovatie door verschillende perspectieven en denkstijlen te bieden

Bron: Harvard Business Review

Verbeterde prestaties

Organisaties met een diverse en inclusieve cultuur hebben de neiging om betere bedrijfsprestaties te leveren, waaronder hogere winst en betere financiële prestaties

Bron: McKinsey & Company

Beter talentbehoud

Medewerkers zijn eerder geneigd te blijven werken voor een organisatie die diversiteit en inclusie serieus neemt en bevordert

Bron: Glassdoor

Positieve reputatie

Organisaties die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel hebben staan, genieten van een positieve reputatie bij klanten, leveranciers en investeerders

Bron: Forbes

De kracht van onze unieke werkwijze

Onze missie: ‘Iedereen verdient werkgeluk’ zorgt ervoor dat we een integrale werkwijze hanteren die duurzaam en mensgericht is, maar ook oog heeft voor de organisatiedoelstellingen.

Daarom helpen we organisaties om bewust te kijken naar hun organisatiecultuur en samen met ons team te gaan voor echte transformatie zodat medewerkers zich gezien en gehoord voelen en hun beste werk kunnen leveren.

Bij Motivated Minds doen we daarom eerst een gedegen onderzoek zodat we de juiste coaches, begeleiders, trainers en diensten kunnen leveren om te werken aan belangrijke thema’s en kansen in de organisatie. Bovendien houden we tussentijdse evaluaties om te zien hoe de organisatie, teams, managers en medewerkers groeien.

Zo houden we medewerkers en organisaties echt werkgelukkig!

business coach speaking to intercultural colleagues diversiteit en inclusiviteit Motivated Minds

Uitgelicht dienst
D&I: Ubuntu!

Organisaties die zich bezighouden met een inclusieve organisatiecultuur ervaren een hogere mate van tevredenheid en betrokkenheid van hun medewerkers, een breder scala aan perspectieven en ideeën, en een verhoogde creativiteit en innovatie binnen de organisatie. Het kan ook bijdragen aan het vergroten van de klantenkring en het verbeteren van het imago van de organisatie.

De Ubuntu gedachte: ‘ik ben, omdat wij zijn’ nemen wij als gedachtengoed mee naar organisaties als we met hen spreken over de diversiteit en inclusiviteit. In onze ogen staat en valt dit met de medewerkers en de mate van het vertrouwen op de kracht van dialoog, samenwerking en groei.

Het Ubuntu programma verwelkomt en moedigt deelname door iedereen aan. Door middel van intervisie sessies, denktanks en Ubuntu-coaching en training dragen wij bij aan een inclusievere organisatiecultuur waar iedereen zich gezien en gehoord voelt. Ubuntu behandelt het belang van een open cultuur, de impact van vooroordelen en stereotypen, en de manier waarop managers en medewerkers leren samenwerken om de doelen van de organisatie te bereiken op een inclusieve wijze.

Coaching, Workshops en Programma’s die je misschien interesseren

Laten we kennismaken

In een online of fysieke kennismaking bespreken we de mogelijkheden, behoeften en doelstellingen van jouw team of organisatie en heb je alle ruimte om vragen te stellen. En natuurlijk vertellen we je graag wat Motivated Minds voor jouw organisatie kan betekenen.