Een goede werk privé-balans betekent dat je een evenwichtige verdeling hebt tussen de tijd en energie die je besteedt aan je werk en aan je privéleven. Een goede balans tussen werk en privéleven draagt bij aan een betere mentale en fysieke gezondheid en algemeen welzijn. Het gaat erom dat je voldoende tijd hebt voor ontspanning, familie, vrienden, hobby’s, sport en andere zaken die je belangrijk vindt naast je werk.

Een goede werk privé-balans houdt in dat je voldoende rust krijgt en dat je je ook weer kunt opladen, zodat je zowel op je werk als in je privéleven optimaal kunt functioneren en genieten. Het verschilt per persoon wat een goede werk privé-balans is en het is belangrijk dat medewerkers vanuit een mate van autonomie voor zichzelf kunnen bepalen wat voor hen werkt.

Werk-privé balans

(zelfstandig naamwoord) [alg.] je tijd zo verdelen dat je zonder stress aan zowel privé als aan werk voldoende aandacht kunt geven

'Werk-privé balans verwijst naar de gecombineerde effecten van werk- en familiekenmerken op werk, familie en individuele uitkomsten'

Energiegevers vs. Energienemers

Een goede manier om te zien aan medewerkers, of als medewerker te herkennen, dat er een goede werk-privé balans aanwezig is, is door te kijken naar de energiegevers en energienemers.

Energiegevers zijn activiteiten, relaties en omgevingen die energie en motivatie geven aan medewerkers. Energienemers zijn daarentegen factoren die energie kosten en stress veroorzaken, zoals een hoge werkdruk, gebrek aan autonomie of conflictueuze relaties.

Een goede balans tussen energiegevers en energienemers is belangrijk voor de productiviteit van medewerkers. Als medewerkers veel energiegevers ervaren, voelen ze zich gemotiveerd en enthousiast om hun werk goed te doen. Dit draagt bij aan hogere prestaties en betere resultaten.

Omgekeerd kunnen te veel energienemers leiden tot stress en burn-out, lagere productiviteit, slechtere kwaliteit van het werk en een hoger verzuim.

Het is daarom belangrijk dat organisaties aandacht besteden aan de energiebalans van medewerkers en proactief maatregelen nemen om energiegevers te bevorderen en energienemers te verminderen.

Vermindert stress en burn-out

Een goede werk privé balans kan het stressniveau van werknemers verminderen en het risico op burn-out verminderen, waardoor ze zich beter kunnen concentreren op hun werk en productiever kunnen zijn

Bron: "The Benefits of a Good Work-Life Balance" door Sharon Florentine

Verhoogt betrokkenheid

Wanneer werknemers een goede balans hebben tussen werk en privéleven, voelen ze zich meer betrokken bij hun werk en meer tevreden over hun werkomgeving, waardoor hun motivatie toeneemt

Bron: "The Benefits of a Good Work-Life Balance" door Sharon Florentine

Verbeterde gezondheid en welzijn

Een goede werk privé balans kan ook de fysieke en mentale gezondheid van werknemers verbeteren, waardoor ze minder vatbaar zijn voor ziekte en meer energie hebben om effectief te werken

Bron: "The Benefits of a Good Work-Life Balance" door Sharon Florentine

Verhoogde creativiteit en innovatie

Door tijd te nemen voor persoonlijke interesses en activiteiten, kunnen werknemers hun creativiteit en innovatieve vermogens stimuleren, wat kan leiden tot nieuwe ideeën en betere prestaties op het werk

Bron: "The Benefits of a Good Work-Life Balance" door Sharon Florentine

De kracht van onze unieke werkwijze

Onze missie: ‘Iedereen verdient werkgeluk’ zorgt ervoor dat we een integrale werkwijze hanteren die duurzaam en mensgericht is, maar ook oog heeft voor de organisatiedoelstellingen.

Daarom helpen we organisaties om bewust te kijken naar hun organisatiecultuur en samen met ons team te gaan voor echte transformatie zodat medewerkers zich gezien en gehoord voelen en hun beste werk kunnen leveren.

Bij Motivated Minds doen we daarom eerst een gedegen onderzoek zodat we de juiste coaches, begeleiders, trainers en diensten kunnen leveren om te werken aan belangrijke thema’s en kansen in de organisatie. Bovendien houden we tussentijdse evaluaties om te zien hoe de organisatie, teams, managers en medewerkers groeien.

Zo houden we medewerkers en organisaties echt werkgelukkig!

Uitgelichte dienst

Workshop: Meester je Werk!

Het evenwichtig verdelen van energiegevers en energienemers onder medewerkers kan vele voordelen opleveren voor werkgevers.  Het verhoogt de productiviteit van het team omdat hierdoor geen onevenredige belasting op bepaalde medewerkers wordt gelegd. Dit leidt tot minder stress, minder ziekteverzuim en minder burn-out, wat de algehele gezondheid en welzijn van de medewerkers ten goede kan komen.

Kortom, het evenwichtig verdelen van energiegevers en energienemers onder medewerkers kan resulteren in een hogere productiviteit, een betere teamdynamiek en een hogere retentie van medewerkers.

Om energiek te kunnen werken en je werk goed te kunnen uitvoeren heb je een mate van autonomie nodig over je werk en de loopbaan. Het is daarom voor medewerkers goed om even uit de operatie te stappen en na te denken over carrièrepad en deze uit te werken.  Dat kunnen medewerkers doen in de workshop: Meester Je Werk! Aan de hand van diverse opdrachten en methodes gaan medewerkers vanuit hun persoonlijke motivatie op een andere manier kijken hun werk, hun groeimogelijkheden, hun verantwoordelijkheden en hoe ze zichzelf accountable kunnen houden om de gewenste groei ook echt door te maken.

Coaching, Workshops en Programma’s die je misschien interesseren

Coaching, Workshops en Programma’s die je misschien interesseren

Laten we kennismaken

In een online of fysieke kennismaking bespreken we de mogelijkheden, behoeften en doelstellingen van jouw team of organisatie en heb je alle ruimte om vragen te stellen. En natuurlijk vertellen we je graag wat Motivated Minds voor jouw organisatie kan betekenen.